Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 I 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOTYCZY CZĘŚCI 2, 4, 5, 8

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 i 2018/2019".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ V

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VI

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VII

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VIII

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IX

                1j) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ X

                1k) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ XI

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG (Dotyczy części 1 i 2)

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 156
Wprowadzony przez: Tomasz Hryciuk
Data opublikowania: 2017-10-03 13:20:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-12-06 07:47:16 Tomasz Hryciuk
2017-10-19 08:32:31 Tomasz Hryciuk
2017-10-13 10:41:26 Tomasz Hryciuk
2017-10-13 10:41:07 Tomasz Hryciuk
2017-10-13 10:40:48 Tomasz Hryciuk
2017-10-12 12:17:59 Tomasz Hryciuk
2017-10-03 13:22:29 Tomasz Hryciuk Publikacja artykułu