Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH - 2 ZADANIA 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -ZADANIE I

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE II

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ODPOWIEDZI:

1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

 

ZAPYTANIA:

1. ZAPYTANIE NR 1

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2016W NOWE SZPAKI - WALIM W MIEJSCOWOŚCI NOWE SZPAKI - WALIM NA ODCINKU OD KM 0+020 DO KM 2+635, O DŁUGOŚCI 2,615 KM”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W MIEJSCOWOŚCI MESZKI, CHOTYCZE KOLONIA I CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 4+470 DO KM 5+597 ORAZ OD KM 5+670 DO KM 6+668, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2,145 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI :

    1) ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 1

            1.3 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 2

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 -  PROJEKT UMOWY

    8) ZAŁĄCZNIK NR 8-I - PRZEDMIAR ROBÓT

        ZAŁĄCZNIK NR 8-II - PRZEDMIAR ROBÓT

    9) ZAŁĄCZNIK NR 9-I - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

          ZAŁĄCZNIK NR 9-II - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

    10) ZAŁĄCZNIK NR 10-I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

          ZAŁĄCZNIK NR 10-II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 39
Wprowadzony przez: Tomasz Hryciuk
Data opublikowania: 2019-10-17 14:08:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-11-19 14:31:31 Tomasz Hryciuk
2019-11-12 13:45:58 Tomasz Hryciuk
2019-11-04 12:38:15 Tomasz Hryciuk
2019-10-23 10:49:04 Tomasz Hryciuk
2019-10-22 06:13:27 Tomasz Hryciuk
2019-10-21 09:29:16 Tomasz Hryciuk
2019-10-17 14:09:11 Tomasz Hryciuk Publikacja artykułu
2019-10-17 14:09:07 Tomasz Hryciuk