Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 2,0 MM W ILOŚCI 450 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 40
Wprowadzony przez: Tomasz Hryciuk
Data opublikowania: 2019-10-15 12:33:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-10-25 12:00:01 Tomasz Hryciuk
2019-10-15 12:34:12 Tomasz Hryciuk Publikacja artykułu