Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WZORY OŚWIADCZEŃ ORAZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

1) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

2) OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

3) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO OGŁASZA KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE  URZĘDNICZE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

STANOWISKO: DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

1) UCHWAŁA NR 16/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU

2) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 16/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU