Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE I

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE II

 

"ODBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2016W NOWE SZPAKI - WALIM W MIEJSCOWOŚCI NOWE SZPAKI - WALIM NA ODCINKU OD KM 0+020 DO KM 2+635, O DŁUGOŚCI 2,615 KM”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W MIEJSCOWOŚCI MESZKI, CHOTYCZE KOLONIA I CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 4+470 DO KM 5+597 ORAZ OD KM 5+670 DO KM 6+668, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2,145 KM"

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY - PTASZKI - BEJDY - PRÓCHENKI - DZ. EWID. NR 759/2 W MIEJSCOWOŚCI BEJDY, NR 536 I 538 W MIEJSCOWOŚCI KLIMY, NA ODCINKU OD KM 0+706 DO KM 1+483, O DŁUGOŚCI 0,777 KM I SKRZYŻOWANIA O DŁ. 0,030”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2041W WAŚKOWÓLKA - ŻURAWLÓWKA - WYGODA DZ. EWID. NR 248 W MIEJSCOWOŚCI WAŚKOWÓLKA, NR 650 W MIEJSCOWOŚCI ŻURAWLÓWKA, NA ODCINKU OD KM 0+525 DO KM 1+698 ORAZ OD KM 2+027 DO KM 2+398, O DŁUGOŚCI 1,544"

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2001W PUCZYCE - RUSKÓW - HRUSZEW OD KM 5+640 DO KM 8+000, O DŁ. 2,360 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI NA ODCINKU OD KM 2+953 DO KM 4+053, O DŁ. 1,100 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PrzebudowA drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły” - PRZETARG DRUGI

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU:

 

"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach realizowanego przez Powiat zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w Łosicach oraz Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach"

 
1 do 10 z 30