Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI NA ODCINKU OD KM 2+953 DO KM 4+053, O DŁ. 1,100 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PrzebudowA drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły” - PRZETARG DRUGI

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU:

 

"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach realizowanego przez Powiat zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w Łosicach oraz Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI WOJ. NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM - NOWA KORNICA OD KM 13+337 DO KM 13+551 I OD KM 13+674 DO KM 14+240, O DŁ. 0,780 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2023W OSTROMĘCZYN -KOLONIA CHŁOPKÓW NA ODCINKU OD KM 1+794 DO KM 3+333, O DŁ. 1,530 KM"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU OD KM 9+475 DO KM 13+575, O DŁ. 4,100 KM"

 
1 do 10 z 27