Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 20,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO BAZ MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH UL. WIEJSKA 3.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ "NA ZIMNO" W ILOŚCI 20,00 MG (W WORKACH 25 KG) DO BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH, UL. WIEJSKA 3.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- ZAŁĄCZNIK NR 2

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"RECYKLING MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH - KRUSZENIE GRUZU BETONOWEGO WRAZ Z ZAŁADUNKIEM MATERIAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE BAZY MATERIAŁOWO-SPRZĘTOWEJ W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 
1 do 10 z 15