Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

"DOSTAWA PIASKU FRAKCJI 0,1 - 2,0 MM W ILOŚCI 450 MG (+/- 5,0 MG) DO SPORZĄDZENIA MIESZANEK PIASKOWO - SOLNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH DO BAZ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY - ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1

2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ZAŁĄCZNIK NR 2

3) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

4) WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020".

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1a

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1b

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1c

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1d

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1e

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1f

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1g

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1h

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK 1i

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ ZADAŃ (CZĘŚCI)

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4a - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4b - WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

                5a) BAZA ŁOSICE

                5b) BAZA SARNAKI

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

                6a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - POTENCJAŁ TECHNICZNY - WYKAZ NARZĘDZI

 
1 do 10 z 35